akciova spolecnost

Akciová společnost je druh korporace, jejíž základní kapitál se neskládá z (nehmotných, abstraktních) podílů, ale z akcií, což jsou cenné papíry

https://cs.wikipedia.org/wiki/Akciová_společnost